Visie

Wij willen als praktijk aan de patiënten in de eerste plaats een warm, menselijk onthaal aanbieden.

Wij kiezen ervoor om laagdrempelig te werken: wij werken aan conventietarieven of via derde betalersregeling voor chronische of behoeftige patiënten.

Wij engageren ons om te werken volgens de laatste wetenschappelijke inzichten, conform aan de bestaande aanbevelingen voor goede medische praktijkvoering.

Wij willen graag veel aandacht besteden aan het bevorderen van een gezonde levensstijl (stoppen met roken, gezond eten, voldoende bewegen) en voor een vroegtijdige opsporing van ernstige ziekten.

Wij werken in hecht team verband. Uw medisch dossier wordt gedeeld door alle artsen van de groep. Op deze manier voorzien wij in de continuïteit van uw verzorging, ook op momenten van afwezigheid van uw vaste arts.

Wij streven ernaar om u als patiënt voldoende te informeren en op maat gegeven educatie aan te bieden zodat u kleine problemen zelf leert aanpakken en zodat u zelf actief mee kan beslissen wanneer zich grotere problemen aandienen.

Wij kiezen ervoor om ons als hulpverlener zelf goed te verzorgen, met een goed evenwicht tussen werk en ontspanning, om voor u  een enthousiaste en gemotiveerde vertrouwenspersoon te kunnen blijven zijn.