COVID-19

In kader van het indijken van de verdere verspreiding van het coronavirus worden alle niet-urgente raadplegingen tot nader order geannuleerd en uitgesteld. Daarnaast werden alle vrije raadplegingen tijdelijk geschrapt. We zijn wel alle dagen aanwezig om u zo mogelijk telefonisch verder te helpen. Voor dringende gevallen worden daarnaast dagelijks voldoende afspraakmogelijkheden gereserveerd.

Gelieve het steeds duidelijk te vermelden wanneer u koorts maakt of aan luchtwegklachten lijdt, in dat geval mag u onder geen beding de praktijk betreden: zo nodig kan u onderzocht worden via het gecentraliseerd triagepunt – hiervoor dient u eerst telefonisch te overleggen met uw arts.

Meer info: info-coronavirus.be of 0800/14689
Advies voor mensen die thuis geïsoleerd zijn en hun omgeving: hier
Hygiëne-advies voor thuis geïsoleerde patiënten: hier