Sarah De Win

Behandeling van langdurige slapeloosheid

Doel:

Het doel van deze behandeling* is het verbeteren van uw slaapkwaliteit en daardoor ook uw levenskwaliteit.

Doorheen het programma zal u huiswerkopdrachten krijgen. Het is erg belangrijk dat u daar actief mee aan de slag wil gaan.

Intakegesprek:

In een eerste individueel gesprek gaan we inzoomen op uw slaapprobleem, waarna we kunnen bepalen of deze training voor u een hulp kan zijn.

U kan dan kiezen voor een groepsprogramma of een individueel traject.  Een intakegesprek duurt ongeveer een uur en kost 50€.  Indien u kan en wil starten, koopt u een werkboek aan van 5€.

Traject:

Het programma bestaat uit 7 sessies.  De eerste 6 sessies volgen elkaar wekelijks op, de laatste sessie is een follow-up sessie die na 4 weken plaatsvindt.

De training duurt hierdoor 10 weken.

  • Deel 1: dit is een sessie waarin u veel informatie krijgt over gezond slapen, alsook veel tips die u meteen kan toepassen.
  • Deel 2: we zoemen niet alleen in op uw huidig slaappatroon, maar staan ook stil bij hoe je anders kan omgaan met piekeren.
  • Deel 3: ontspanning is het centrale thema van dit deel van het programma.
  • Deel 4: we bekijken je gedachten rond slaap en geven handvatten om hier anders mee om te gaan.
  • Deel 5: opnieuw is ontspanning een thema, alsook je gedachten anders benaderen.
  • Deel 6: we herhalen de voorgaande sessies, staan stil bij struikelblokken en bekijken hoe je de kans op herval zo klein mogelijk maakt.

Individueel programma:

Als u niet graag in groep wil werken of u wil vrijer uw contactmomenten kiezen, kan een individueel traject een goed alternatief zijn op het groepsprogramma.

Individueel duurt elke sessie ongeveer 50 minuten.  De 7 sessies worden na het intakegesprek gepland.

De kostprijs bedraagt 50€ voor het intakegesprek, 5€ voor het werkboek en 350€ voor de volledige training (7 sessies).

Dit bedrag dient bij aanvang van de eerste sessie betaald te worden.

Groepsprogramma:

Het groepsprogramma is qua inhoud identiek aan het individueel programma, maar de sessies duren anderhalf tot twee uur,
afhankelijk van de grootte van de groep.
De kostprijs bedraagt 50€ voor het intakegesprek, 5€ voor het werkboek en 280€ voor de volledige training (7 sessies).
Dit bedrag dient bij aanvang van de eerste sessie betaald te worden.

*De behandeling is gebaseerd op het CGT-i protocol (cognitieve gedragstherapie voor insomnie), geschreven door Ingrid Verbeek en Merijn van de Laar, van het centrum voor slaapgeneeskunde Kempenhaege.   


 Contact

  • adres: Senses praktijkhuis, Sint-Benedictusstraat 47, 2640 Mortsel.
  • tel.: 0486/46.72.17