Disclaimer

Praktijkhuis De Heuvel verleent u toegang tot http://www.deheuvel.be (“de website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden.

Praktijkhuis De Heuvel behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Praktijkhuis De Heuvel spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Praktijkhuis De Heuvel.

In het bijzonder zijn alle vermelde tarieven en uren op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Praktijkhuis De Heuvel nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Praktijkhuis De Heuvel.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Praktijkhuis De Heuvel, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Vertaling

De functie vertaling op deze website berust louter op het maken van een (letterlijke) vertaling met Google Translate. Gelieve ons te verontschuldigen voor mogelijke verwarring of foute vertaling.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.