Griepprikmomenten De Heuvel 2020-2021

preventie
14/9/2020
Ook dit jaar zullen we trachten om de risicopatiënten binnen de praktijk maximaal te vaccineren tegen de seizoensgriep.

Om een overrompeling van de agenda's te voorkomen zullen we ook dit jaar opnieuw vaccinatiemomenten organiseren op zaterdagen: respectievelijk 7 en 14 november voor de risicopatiënten, 21 november voor niet-risicopatiënten. De werking verschilt van andere jaren: dit jaar maakt u een afspraak binnen een tijdslot binnen welke u verwacht wordt, bij aankomst zal u verdeeld worden tussen 2 korte wachtrijen. Gelieve te arriveren bij de start van uw tijdslot.

Tip:
Er wordt systematisch gevaccineerd binnen deze uren door onze medewerkers. Gezien we een grote populatie op korte tijd moeten vaccineren, is het belangrijk dat dit vlot kan doorstromen: tracht u voor te bereiden door uw vaccin tijdig op te halen bij uw apotheker (voorschrift op voorhand aan te vragen) en dit vaccin de dag van uw afspraak niet te vergeten. Trek daarnaast gemakkelijke kledij aan waarbij de schouder vlot ontbloot kan worden. U hoeft voor de toediening van het vaccin NIET te betalen.

Afspraken voor de vaccinatiemomenten maakt u via deze link
Let erop dat u voor elke persoon afzonderlijk een afspraak moet inboeken!

Wil u weten of u tot de prioritaire risicogroep behoort en of u recht heeft op terugbetaling? Lees dan hier.

alles