Wat te doen bij milde luchtwegsymptomen door een infectie

informatie
27/9/2022
lees hier wat je zelf al kan doen wanneer je kampt met recent opgekomen luchtwegklachten

Indien u milde, recent opgekomen symptomen hebt van een luchtweginfectie (snot, keelpijn, hoest) kan u best in eerste instantie een gratis COVID-19 test laten uitvoeren bij een apotheek alvorens de praktijk te contacteren. Hiervoor hebt u GEEN testcode nodig. In functie van de testresultaten en je klachten zal een arts vervolgens samen met u bekijken of een klinisch onderzoek noodzakelijk is of we u met een telefonisch consult kunnen verderhelpen.

Uiteraard voorzien wij voldoende afspraakmomenten voor zieke patiënten. Gelieve echter bij ziektesymptomen steeds contact op te nemen met de praktijk zodat wij kunnen trachten gezonde en zieke mensen maximaal te scheiden in de praktijk.

Wanneer moet u zeker op fysieke raadpleging komen?
- bij hoge koorts > 38,5°C
- bij uitgesproken pijnklachten
- bij kortademigheid (moeite om volzinnen te spreken, kortademig bij beperkte inspanning of in rust)
- bij pijn op de borst
- indien de symptomen reeds > 3 dagen aanslepen
- indien je onderliggende aandoeningen hebt (hart-, long-, diabetes,...) of je ouder bent dan 65 jaar
- indien je zelf ongerust bent
- tenzij anders afgesproken: indien je ziekteperiode verlengd dient te worden

alles