Home

COVID-19

In kader van het indijken van de verdere verspreiding van het coronavirus worden alle niet-urgente raadplegingen tot nader order geannuleerd en uitgesteld. Daarnaast werden alle vrije raadplegingen tijdelijk geschrapt. We zijn wel alle dagen aanwezig om u zo mogelijk telefonisch verder te helpen. Voor dringende gevallen worden daarnaast dagelijks voldoende afspraakmogelijkheden gereserveerd.

Gelieve het steeds duidelijk te vermelden wanneer u koorts maakt of aan luchtwegklachten lijdt, in dat geval mag u onder geen beding de praktijk betreden: zo nodig kan u onderzocht worden via het gecentraliseerd triagepunt – hiervoor dient u eerst telefonisch te overleggen met uw arts.

Meer info: info-coronavirus.be of 0800/14689
Advies voor mensen die thuis geïsoleerd zijn en hun omgeving: hier
Hygiëne-advies voor thuis geïsoleerde patiënten: hier

Voorlopige patiëntenstop

Om de goede zorgen voor ons huidige patiënten te kunnen blijven garanderen, zien wij ons genoodzaakt een voorlopige patiëntenstop in te lassen.
Indien u nog niet ingeschreven bent als patiënt bij De Heuvel, vragen wij u om voorlopig beroep te doen op een andere dokterspraktijk.

Problemen website

We kampen de laatste weken met enkele moeilijk op te lossen problemen met onze website, hierdoor waren we genoodzaakt een oudere versie op te laden waardoor niet alles duidelijk en up-to-date is. We zijn hiervan op de hoogte en trachten zo snel mogelijk een vernieuwde website te lanceren.

Prikverpleegkundige in de praktijk

Sinds kort is het in de praktijk mogelijk om jouw bloed te laten trekken bij onze prikverpleegkundige. Hiervoor kan u elke vrijdagochtend terecht tussen 7u en 8u. U hoeft hiervoor géén afspraak te maken maar kan gewoon aanschuiven in de wachtzaal op het gelijkvloers. Belangrijk is wel dat u een voorschrift van uw arts hebt. Hierna dient u een afspraak te maken bij uw arts voor de bespreking van uw resultaten.

GDPR

In het kader van de Europese GDPR-wetgeving ter bescherming van de privacy is het niet toegestaan om resultaten op een onbeveiligde manier zoals per email te delen. U kan uw persoonlijke resultaten wel steeds nakijken via deze website van de overheid (klik centraal op ‘aanmelden’).
Dit portaal geeft u toegang tot medische informatie die zorgverleners (uw huisarts, uw artsen in het ziekenhuis, uw apotheker …) elektronisch bewaren en delen; informatie van uw ziekenfonds (bijv. over terugbetalingen) en van overheidsinstellingen (bijv. registratie van orgaandonatie) en informatie over patiëntenverenigingen via de website van het Vlaams Patiëntenplatform (VPP). De dienst is sinds enige tijd actief doch wordt progressief verder uitgebouwd.

Veranderingen in kinesitherapiepraktijk

Vanaf 31 oktober zal Martine Kerckhofs de kinesitherapiepraktijk verlaten, waarbij ze voltijds in de praktijk We Care aan de slag zal gaan. De begeleiding aan huis zal ze zelf verderzetten. Echter, de agenda en activiteiten binnen de praktijk worden overgenomen door twee nieuwe enthousiaste kinesisten: Marthe Van Gysegem en Dorien Van Peer.

Elektronische identiteitskaart

Gelieve bij elk consult je elektronische identiteitskaart bij de hand te houden. Om je dossier up-to-date te houden, moeten we deze regelmatig opnieuw inlezen. Bedankt!