Home

Nieuw uurrooster raadplegingen vanaf 1 oktober 2018

Zoals reeds aangekondigd zal vanaf maandag 1 oktober 2018 het schema van de zittende artsen tijdens de raadplegingen wijzigen. Om lange wachttijdens tijdens de raadpleging maximaal te beperken, worden de drukste raadplegingsmomenten door meerdere artsen gelijktijdig gedaan. Het nieuwe werkschema vindt u hier.

Prikverpleegkundige in de praktijk

Sinds kort is het in de praktijk mogelijk om jouw bloed te laten trekken bij onze prikverpleegkundige. Hiervoor kan u elke vrijdagochtend terecht tussen 7u en 8u. U hoeft hiervoor géén afspraak te maken maar kan gewoon aanschuiven in de wachtzaal op het gelijkvloers. Belangrijk is wel dat u een voorschrift van uw arts hebt. Hierna dient u een afspraak te maken bij uw arts voor de bespreking van uw resultaten.

Belangrijke wijzigingen in de praktijk vanaf september 2018!

Op 31 augustus loopt de opleiding van dr. Bo Dullaert op haar einde, we wensen haar te bedanken voor de fijne samenwerking het afgelopen jaar en wensen haar veel succes in haar verdere carrière.
Dr. Laure Clinckemalie zal haar vervangen. Haar volledige werkschema vindt u terug op haar persoonlijke pagina, de consultatiemomenten staan correct weergegeven op de website.
Nieuw is dat vanaf 1 oktober nog een 2de huisarts in opleiding – dr. Julie Van Goethem – in de praktijk zal starten.
Belangrijke wijzigingen hiermee gepaard zijn dat de namiddagraadpleging op vrijdag van dr. Smeets vanaf 1 oktober vervalt, zij zal vanaf dan raadpleging doen tussen 9 en 10u.
Daarnaast zal dr. Van Doorslaer vanaf 1/10 op vrijdagochtend geen raadpleging meer doen, maar wel op donderdagochtend tussen 9 en 10u.
Het nieuwe uurrooster van de vrije raadpleging dat ingaat vanaf 1 oktober 2018 vindt u hier reeds terug.

GDPR

In het kader van de Europese GDPR-wetgeving ter bescherming van de privacy is het niet toegestaan om resultaten op een onbeveiligde manier zoals per email te delen. U kan uw persoonlijke resultaten wel steeds nakijken via deze website van de overheid (klik centraal op ‘aanmelden’).
Dit portaal geeft u toegang tot medische informatie die zorgverleners (uw huisarts, uw artsen in het ziekenhuis, uw apotheker …) elektronisch bewaren en delen; informatie van uw ziekenfonds (bijv. over terugbetalingen) en van overheidsinstellingen (bijv. registratie van orgaandonatie) en informatie over patiëntenverenigingen via de website van het Vlaams Patiëntenplatform (VPP). De dienst is sinds enige tijd actief doch wordt progressief verder uitgebouwd.

Veranderingen in kinesitherapiepraktijk

Vanaf 31 oktober zal Martine Kerckhofs de kinesitherapiepraktijk verlaten, waarbij ze voltijds in de praktijk We Care aan de slag zal gaan. De begeleiding aan huis zal ze zelf verderzetten. Echter, de agenda en activiteiten binnen de praktijk worden overgenomen door twee nieuwe enthousiaste kinesisten: Marthe Van Gysegem en Dorien Van Peer.

Elektronische identiteitskaart

Gelieve bij elk consult je elektronische identiteitskaart bij de hand te houden. Om je dossier up-to-date te houden, moeten we deze regelmatig opnieuw inlezen. Bedankt!