Home

Voorlopige patiëntenstop

Om de goede zorgen voor ons huidige patiënten te kunnen blijven garanderen, zien wij ons genoodzaakt een voorlopige patiëntenstop in te lassen.
Indien u nog niet ingeschreven bent als patiënt bij De Heuvel, vragen wij u om voorlopig beroep te doen op een andere dokterspraktijk.

Problemen website

We kampen de laatste weken met enkele moeilijk op te lossen problemen met onze website, hierdoor waren we genoodzaakt een oudere versie op te laden waardoor niet alles duidelijk en up-to-date is. We zijn hiervan op de hoogte en trachten zo snel mogelijk een vernieuwde website te lanceren.

Griepvaccinatie 2019

Jaarlijks trachten wij alle risicogroepen voor de griep maximaal te vaccineren. Dit jaar zullen de vaccinatiedagen doorgaan in het weekend. Gekende patiënten binnen Praktijkhuis De Heuvel kunnen hiervoor een afspraak maken bij de arts van hun keuze:

  • zaterdag 16 november tussen 9-13u: dr. Van Doorslaer, dr. Smeets, dr. Vindevogel of dr. Van Goethem
  • zaterdag 23 november tussen 9-13u: dr. Hanssens of dr. Vandeplas

Op deze afspraakmomenten kan u enkel terecht voor het plaatsen van een griepspuit, niet voor andere vragen. Vraag naar een afspraak bij het onthaal of bel hiervoor naar de praktijk op weekdagen tussen 8-12u. U betaalt het gewone standaardtarief voor een consultatie, tijdens deze geplande vaccinatieafspraken wordt geen weekendtarief aangerekend.

Prikverpleegkundige in de praktijk

Sinds kort is het in de praktijk mogelijk om jouw bloed te laten trekken bij onze prikverpleegkundige. Hiervoor kan u elke vrijdagochtend terecht tussen 7u en 8u. U hoeft hiervoor géén afspraak te maken maar kan gewoon aanschuiven in de wachtzaal op het gelijkvloers. Belangrijk is wel dat u een voorschrift van uw arts hebt. Hierna dient u een afspraak te maken bij uw arts voor de bespreking van uw resultaten.

Belangrijke wijzigingen in de praktijk vanaf september 2018!

Op 31 augustus loopt de opleiding van dr. Bo Dullaert op haar einde, we wensen haar te bedanken voor de fijne samenwerking het afgelopen jaar en wensen haar veel succes in haar verdere carrière.
Dr. Laure Clinckemalie zal haar vervangen. Haar volledige werkschema vindt u terug op haar persoonlijke pagina, de consultatiemomenten staan correct weergegeven op de website.
Nieuw is dat vanaf 1 oktober nog een 2de huisarts in opleiding – dr. Julie Van Goethem – in de praktijk zal starten.
Belangrijke wijzigingen hiermee gepaard zijn dat de namiddagraadpleging op vrijdag van dr. Smeets vanaf 1 oktober vervalt, zij zal vanaf dan raadpleging doen tussen 9 en 10u.
Daarnaast zal dr. Van Doorslaer vanaf 1/10 op vrijdagochtend geen raadpleging meer doen, maar wel op donderdagochtend tussen 9 en 10u.
Het nieuwe uurrooster van de vrije raadpleging dat ingaat vanaf 1 oktober 2018 vindt u hier reeds terug.

GDPR

In het kader van de Europese GDPR-wetgeving ter bescherming van de privacy is het niet toegestaan om resultaten op een onbeveiligde manier zoals per email te delen. U kan uw persoonlijke resultaten wel steeds nakijken via deze website van de overheid (klik centraal op ‘aanmelden’).
Dit portaal geeft u toegang tot medische informatie die zorgverleners (uw huisarts, uw artsen in het ziekenhuis, uw apotheker …) elektronisch bewaren en delen; informatie van uw ziekenfonds (bijv. over terugbetalingen) en van overheidsinstellingen (bijv. registratie van orgaandonatie) en informatie over patiëntenverenigingen via de website van het Vlaams Patiëntenplatform (VPP). De dienst is sinds enige tijd actief doch wordt progressief verder uitgebouwd.

Veranderingen in kinesitherapiepraktijk

Vanaf 31 oktober zal Martine Kerckhofs de kinesitherapiepraktijk verlaten, waarbij ze voltijds in de praktijk We Care aan de slag zal gaan. De begeleiding aan huis zal ze zelf verderzetten. Echter, de agenda en activiteiten binnen de praktijk worden overgenomen door twee nieuwe enthousiaste kinesisten: Marthe Van Gysegem en Dorien Van Peer.

Elektronische identiteitskaart

Gelieve bij elk consult je elektronische identiteitskaart bij de hand te houden. Om je dossier up-to-date te houden, moeten we deze regelmatig opnieuw inlezen. Bedankt!