Geïnformeerde toestemming

informatie
10/6/2020
Via de geïnformeerde toestemming stemt u in met het veilig elektronisch delen van uw gezondheidsgegevens. Een betere communicatie tussen alle personen die u behandelen, komt uw gezondheid ten goede.

Wat is de geïnformeerde toestemming?

De geïnformeerde toestemming is de goedkeuring die u als patiënt aan uw zorgverleners geeft om uw gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen. Het delen van de gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit en de kwaliteit van de zorg en voldoet aan de regels inzake de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Het zijn uw gegevens en die worden beschermd. U kunt op ieder ogenblik beslissen om ze al dan niet uit te wisselen.

Waarom uw toestemming geven?

In de loop van uw leven raadpleegt u verschillende zorgverleners. Door uw toestemming te geven, aanvaardt u dat de personen die u behandelen informatie over uw gezondheid met elkaar delen. Deze zorgverleners kunnen u beter behandelen als ze samenwerken en uw medische voorgeschiedenis kennen. Ze kunnen u snellere zorg verlenen en voorkomen dat u onnodige onderzoeken moet ondergaan.

Kan ik zelf mijn medisch dossier inkijken?

Dat kan u zeker: via mijngezondheid.belgie.be (klik bovenaan op aanmelden) kan u de beschikbare documenten, vaccinatiegegevens, ... consulteren.

alles