Wijziging voorschriften in kader van 'dematerialisatie'

informatie
18/10/2021
Vanaf heden is het mogelijk om papierloos voor te schrijven. Wat dit inhoudt leest u hier.

Vanaf heden is het proces van het voorschrijven van medicatie volledig gedigitaliseerd. Medicatievoorschriften worden per medicijn afzonderlijk verzonden naar een centrale server, uw apotheek (of apotheek van wacht) kan uw openstaande voorschriften ten allen tijde oproepen door uw eID in te lezen (of in nood bij uw vaste apotheker ook louter met uw rijksregisternummer indien uw eID < 15 maanden voordien nog werd ingelezen). Dit heeft enkele voordelen voor u als patiënt:

  • u heeft geen papieren voorschrift meer nodig en kan het dus niet meer kwijt geraken;
  • u kan uw medicatie individueel ophalen bij de apotheek, waar u ook bent;
  • u kan uw digitale voorschriften digitaal beheren en hebt zicht op de producten die nog niet werden afgehaald (openstaande voorschriften), hierdoor heb je een beter overzicht op alle informatie, inclusief het digitale medicatieschema. Hierdoor kan je je zorg meer zelf in handen nemen;
  • u kan uw voorschrift op 'beperkte toegang' zetten (enkel zichtbaar voor 1 specifieke apotheek).

U kan uw openstaande voorschriften steeds consulteren via:

Ben je digitaal nog niet helemaal mee, of wens je het liever niet digitaal op te volgen, dan blijft de huidige mogelijkheid bestaan om met een papieren ‘bewijs van elektronisch voorschrift’ naar de apotheek te gaan. U krijgt dan geen klassiek voorschrift meer mee, maar wel een 'bewijs van elektronisch voorschrift', afgedrukt op een A4.

alles