logopedie-audiologie

Gehoord in Boechout

Zowel kinderen als volwassenen kunnen in de praktijk terecht voor leermoeilijkheden (lezen, spelling en rekenen), taal- en spraakproblemen en stemproblemen. Er wordt gestart met een diagnostisch onderzoek waarna wordt bekeken of er logopedische begeleiding opgestart dient te worden.

Logopedisch onderzoek en advies
Logopedische behandeling, leerstoornissen (dyslexie, dysorthografie alsook dyscalculie)
Spraakstoornissen (articulatie & stotteren)
Taalstoornissen (taalontwikkelingsstoornissen)
Stemtherapie
Stem- en zangcoach

Audiologie: hoortoestellen, gehoorbescherming, gehoortesten

adres: Schransstraat 24, Boechout

telefoon: 03 297 00 63

e-mail: info@gehoordinboechout.be

website: https://www.gehoordinboechout.be