verpleging

Het Zorgeiland

Team
  • Veerle Van Immerseel
  • Britt Kerremans
  • Vicky Van Hoof
  • Hilde De Weerdt
  • Joris Van Ende
Wie zijn we?

Wij zijn een team verpleegkundigen die streven naar kwalitatieve en menselijke zorg op maat. Samen kunnen we rekenen op heel wat aantal jaren ervaring in de thuisverpleging en daarbuiten. Zo zijn Hilde en Fabienne onder andere helemaal wegwijs in de palliatieve zorg, is Britt diabetesverpleegkundige – en educator, Veerle referentieverpleegkundige wondzorg en heeft Kris veel ervaring met nefrologie, hemo- en peritoneale dialyse.

Wat doen we?

We bieden alle verpleegkundige zorgen aan huis aan die worden vergoed door de mutualiteit.
Deze zorgen kunnen gaan van hygiënische zorg, palliatieve zorg, stomazorg, complexe wondzorgen, aan- en uitdoen van steunkousen-windels tot het spoelen van een port-a-cath, vervangen van (suprapubische) blaassonde, inspuitingen, klaarzetten van medicatie… Verder proberen we een luisterend oor te zijn, en is er naast een lach ook plaats voor een traan.

Voor wie?

Onze zorgen zijn er voor iedereen die aangesloten is bij eender welke mutualiteit. Onze patiënten hebben alle leeftijden. We verzorgen zowel mobiele als bed- of rolstoelgebonden patiënten. Wij komen thuis, maar ook in serviceflats of woonvormen voor mensen met een beperking.

Wat kost dit?

Wij factureren rechtstreeks via de mutualiteit of verzekeringsinstelling onder het derde betalersysteem. Onze patiënten moeten hier zelf niets voor betalen. We hebben hiervoor enkel een kleefbriefje van de mutualiteit nodig.

Onze werkwijze

Wanneer u verpleegkundige zorgen nodig heeft, kan uzelf, uw behandelend arts of zorgverlener contact met ons opnemen. We plannen dan een eerste bezoek in, waarbij gekeken wordt hoe vaak en wanneer u de zorgen nodig hebt. In dat eerste bezoek proberen wij de vragen en verwachtingen van onze patiënten af te stemmen op wat wij kunnen bieden. Zo is dit van bij de start duidelijk voor iedereen.

  • Voor hygiënische zorgen hebt u geen voorschrift nodig, voor alle andere zorgen is dit wel vereist.
  • Wij voorzien continuïteit in onze zorgen. Dit 7 dagen op 7 met zowel een ochtend – als avondtoer. Voor palliatieve patiënten zijn we 24/24 bereikbaar.
  • Verder dragen we een multidisciplinaire samenwerking met andere zorgverleners en een open communicatie hoog in het vaandel.

e-mail: hetzorgeiland@gmail.com

telefoon: 0471 78 21 64

website: http://www.hetzorgeiland.be