meer over het maken van een afspraak

veel gestelde vragen
27/6/2020
afspraken kan u telefonisch of online maken.
  • Er worden 15 minuten voorzien per afspraak. Gelieve dit te respecteren.
  • Kom steeds tijdig naar uw afspraak.
  • Komt u met meer dan één persoon, vraag dan ook meerdere afspraken.
  • Wij lossen een probleem graag ten gronde op en nemen bijgevolg graag de nodige tijd uit per probleem.
  • Bespreek daarom op één consultatie slechts 1 of maximum 2 problemen. Indien u meerdere problemen wenst te bespreken, tracht dit dan aan het begin van het consult te melden.
  • Kijk vooraf welke chronische medicatie u nodig heeft, zo kan uw arts u voldoende voorschrijven tot aan uw volgend bezoek.
  • Breng steeds de juiste documenten voor arbeidsongeschiktheid van uw werkgever en van uw ziekenfonds mee, alsook een recent mutualiteitsklevertje.
  • Voor bijzondere onderzoeken (bijv. preoperatief onderzoek, ECG, verzekeringsonderzoek, spirometrie, heelkundige ingreep…) of een uitgebreider gesprek is meer tijd nodig. Gelieve in dat geval steeds telefonisch contact op te nemen met het secretariaat zodat we hier rekening mee kunnen houden.
  • Gelieve ons bij het niet kunnen naleven van een afspraak ons minstens 24 uur op de hoogte te brengen. Zo kunnen wij op het vrijgekomen tijdstip een andere patiënt verder helpen. Voor een niet nageleefde afspraak die niet werd geannuleerd, wordt een vergoeding aangerekend.

alles