meer over een HAIO

veel gestelde vragen
19/4/2020
HAIO staat voor HuisArts-In-Opleiding. Onze praktijk is een erkende opleidingspraktijk waar steeds 2 HAIO's actief zijn.

Een HAIO is een gediplomeerd basisarts (6 jaar studie) die zich verder specialiseert in de huisartsgeneeskunde gedurende 3 jaar. Dit is een noodzakelijke stap om erkend huisarts te worden. Om het huisartsenvak optimaal te leren wordt de HAIO ingeschakeld in alle aspecten van het werk: de HAIO heeft eigen spreekuren, doet huisbezoeken, neemt deel aan de wachtdiensten,... De HAIO werkt zelfstandig maar staat ten allen tijde onder supervisie van een praktijkopleider: dagelijks overleggen ze en bespreken ze casuïstiek, daarnaast is hij beschikbaar bij moeilijkere problematiek. Binnen onze praktijk is dr. Werner Van Peer en dr. Miek Smeets officieel erkend door de FOD Volksgezondheid en aangesteld door de universiteitenkoepel als praktijkopleider.
De HAIO werkt aan dezelfde honoraria en aan dezelfde terugbetalingstarieven als de andere huisartsen en is uiteraard evengoed gebonden aan het beroepsgeheim zoals elke arts.
Bovendien moet de HAIO ook 'seminaries' volgen om de 14 dagen op dinsdagnamiddag.  Groepjes van een tiental HAIO's werken hier rond een bepaald thema en bespreken de moeilijkheden die ze in de praktijk ondervinden.
Een HAIO blijft normaal gedurende één tot twee jaar in onze praktijk.

alles