meer over het GMD

veel gestelde vragen
19/4/2020
Het Globaal Medisch Dossier is het gecentraliseerd patiëntendossier dat uw huisarts zorgvuldig voor u aanvult en bewaart.

Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisarts of huisartsengroep draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid.  Uw huisarts is hierdoor het best geplaatst om een verwijzing “op maat” te organiseren, en dankzij dit globaal medisch dossier wordt de communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd. Bij uw goedkeuren kan dit dossier ook via een sterk beveiligd online platform gedeeld worden met andere artsen waarmee u een therapeutische relatie heeft (Sumehr), zodat uw dossier ook tijdens bv. een dringende opname op spoedgevallen beschikbaar is.

U kan slechts bij één huisarts een GMD afsluiten, vanaf dat ogenblik geniet u 30% vermindering op het remgeld voor elke raadpleging bij een arts binnen de associatie.
Bij verhuis of veranderen van huisarts kan het dossier, op uw vraag, doorgegeven worden aan de nieuwe huisarts. Het GMD start dan het volgende kalenderjaar.

Indien u 75 jaar of ouder bent, of indien u chronisch ziek bent (uw ziekenfonds bepaalt dit aan de hand van wettelijke criteria en stelt u hiervan op de hoogte), geniet u ook van 30% vermindering op het remgeld tijdens een huisbezoek.

alles