meer over het gehanteerde tarief

veel gestelde vragen
19/4/2020
Alle artsen in de praktijk zijn geconventioneerd.

Dit wil zeggen dat zij zich houden aan de  afgesproken tarieven tussen artsen en ziekenfondsen. U kunt deze tarieven steeds opvragen bij ons of uw mutualiteit. Om van een maximale terugbetaling te genieten, dient u het GMD in de praktijk af te sluiten.

Zo de regeling betaling door derden kan toegepast worden, betaalt de patiënt enkel het remgeld. Dit bedrag is afhankelijk van uw statuut bij de mutualiteit (bv. OMNIO-statuut, statuut 'chronisch ziek',...). Hiervoor dient u steeds uw identiteitskaart of mutualiteitsklever bij de hand te hebben.

alles