meer over attesten en voorschriften

veel gestelde vragen
3/5/2020
Attesten moeten stroken met de waarheid. Voorschriften worden slechts uitzonderlijk klaargelegd zonder afspraak.
  • Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dient u hiervoor een afspraak te maken bij een arts.
  • Uw arts kan enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid: vraag enkel wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.
  • In principe worden er geen voorschriften op telefonisch verzoek geschreven. Uw arts voorziet steeds voldoende voorschriften tot aan uw volgende controle. Kijk vooraf best even na wat u nodig heeft en noteer dit.
  • Naar aanleiding van een richtlijn van de Orde Der Artsen leggen wij geen voorschriften meer klaar vanaf 1/1/2015. Afhankelijk van uw gezondheidstoestand dient u minimaal 2x/jaar op raadpleging te komen. Zit u uitzonderlijk toch in nood, dan kan u een omslag in onze brievenbus deponeren of aan de balie afgeven met daarin een klevertje van uw ziekenfonds en 1€. U kan u uw voorschrift ophalen tussen 8 en 19u (vrijdag tot 18u) in de alfabetisch gerangschikte kast binnen in de praktijk, over de receptie. Voorschriften blijven maximaal twee weken in de bakjes liggen. Voorschriften voor sterke pijnstillers en kalmerende of slaapmedicatie worden nooit klaargelegd.

Volgende attesten worden alleen na een consult afgeleverd:

  • Attesten voor werkonbekwaamheid en kinesitherapie.
  • Voorschriften voor antibiotica, sterke pijnstillers, slaapmedicatie en kalmeermiddelen.
  • Verwijzingen naar een specialist en voor radiologie.

alles